Translate_Raeda Vietnam.png

Dịch thuật

Dịch thuật tài liệu

  • Giá từ 250 đ / từ

  • Định dạng văn bản được giữ nguyên

  • Thời gian hoàn thành nhanh

  • Bản dịch hoàn thành trong ngày đối với tài liệu ngắn (dưới 300 từ) 

Phiên dịch

  • Từ 500.000 đ / giờ

  • Hỗ trợ miễn phí thiết bị phiên dịch hiện trường cho sự kiện quy mô nhỏ (dưới 10 người)

Dịch website

  • Gói dịch vụ hợp lý cho hạng mục dịch website

  • Phí dịch vụ có thể thương lượng theo số trang của website

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thanks for submitting!