top of page

CHƯƠNG TRÌNH THEO QUÝ

Với ưu tiên chất lượng hàng đầu, các chương trình theo quý của chúng tôi được thực hiện với tối đa 6 người tham dự.

Phí tham dự: 3,000,000 đồng

Vui lòng tham khảo danh sách chương trình bên dưới và hoàn thành form để đăng ký tham dự.

PROGRAM REGISTRATION

arrow&v

Thank you for signing up. We'll contact you within 24 hours via email for further confirmation on your registration.

bottom of page