Standing Meeting

VỀ CHÚNG TÔI...

Đồng hành cùng thành công của bạn

Là thành viên của một doanh nghiệp Singapore , Raeda Việt Nam được thành lập với sứ mệnh: hỗ trợ bạn và doanh nghiệp của bạn trong các kế hoạch phát triển cá nhân, chiến lược kinh doanh, và mang đến những giải pháp đào tạo và giải pháp doanh nghiệp tiên tiến nhất theo

tiêu chuẩn Singapore. 

Chúng tôi tự hào là đối tác của Raeda Professional Services tại Việt Nam.

Kiến thức là sức mạnh, và kĩ năng là công cụ để đạt đến thành công. Hiểu được tầm quan trọng của việc nâng cao kĩ năng và đổi mới doanh nghiệp trong thời đại của những thay đổi và thử thách, chúng tôi sẽ đi cùng bạn.

Là thành viên của một tổ chức đào tạo tại Singapore, chúng tôi theo những chuẩn mực giáo dục và kinh doanh của một trong những quốc gia tiên tiến trên thế giới.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 
Raeda Vietnam.jpg

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Công cụ phát triển của bạn

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tìm thấy sức mạnh tăng trưởng mới cho doanh nghiệp của bạn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO

Bạn đã sẵn sàng số hóa hệ thống đào tạo của mình chưa?

DỊCH THUẬT

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn trong lĩnh vực ngôn ngữ, dịch thuật tài liệu, địa phương hóa (localization), và phiên dịch hiện trường.